Fypryst Combo Spot-on Dog L 20-40 kg 1 x 2,68 ml

Fypryst Combo Spot-on Dog L 20-40 kg 1 x 2,68 ml

FYPRYST combo 268 mg/241,2 mg roztok na nakvapkanie na kožu pre veľké psy (od 20 kg do 40 kg). Obsahuje kombináciu dvoch účinných látok: fipronilu a metoprenemu. Roztok sa nachádza v pipetách, pričom každá pipeta obsahuje:

Fipronilum 268 mg (S)-Methoprenum 241,2 mg

Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu

Dávkovanie na liečbu psov je definované podľa telesnej hmotnosti.

  • Na použitie proti napadnutiu blchami samotnými alebo blchami spolu s kliešťami a/alebo švolami.
  • Liečba napadnutia blchami (Ctenocephalides spp.). Insekticídny účinok proti napadnutiu dospelými blchami trvá až po dobu 8 týždňov. Zabránenie množeniu bĺch potláčením vývoja vajíčok (ovicídny účinok), lariev a ich vývojových štádii (larvicídny účinok) vyvinutých vajíčok nakladených dospelými blchami po dobu 8 týždňov po aplikácii.
  • Liečba napadnutia kliešťami (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus). Liek má trvalý akaricídny účinok až po dobu 4 týždňov proti kliešťom.
  • Liečba napadnutia švolami (Trichodectes canis).

Liek sa môže použiť ako súčasť kliešťovej liečebnej stratégie pri kontrole alergie na uhryznutie blchami (FAD), po predchádzajúcej diagnóze veterinárnym lekárom.

  • Farmakoterapeutická skupina: ektoparazitiká na vonkajšie použitie, vrátane insekticídov
  • ATCvet kód: QP53AX65

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Cesta podania a dávkovanie:

Iba na vonkajšie použitie, nakvapkaním na kožu.

Aplikovať lokálne na kožu; jedna pipeta s obsahom 2,68 ml (268 mg fipronil + 241,2 mg (S)-metoprén) pre psa s hmotnosťou od 20 do 40 kg.

To zodpovedá minimálnej odporučenej dávke 6,7 mg/kg fipronilu a 6 mg/kg (S)-metoprénu, aplikovanej lokálne na kožu.

Vzhľadom na chýbanie štúdií týkajúcich sa bezpečnosti lieku je minimálny interval medzi aplikáciami 4 týždne.

Spôsob podania: 1. Odstráňte pipetu z vrecúška. Držte pipetu kolmo, otočte vrchnák pipety a stiahnite ho. 2. Otočte vrchnákom pipety a umiestnite ho opačným koncom späť na pipetu. Vrchnák zatlačte a otočte s ním, čím prelomíte uzáver pipety. Potom vrchnák z pipety odstráňte. 3. Rozhrňte srsť zvieraťa na báze krku medzi lopatkami tak, aby ste videli kožu. Hrot pipety priložte na kožu a niekoľkokrát stlačte tak, aby ste obsah vyprázdnili priamo na kožu na jedno miesto.

V mieste aplikácie možno pozorovať dočasné zmeny srsti (zlepená/mastná srsť).

Upozornenie

Vzhľadom na chýbanie údajov o použití lieku, nepoužívať u šteniat do veku 8 týždňov a/alebo s hmotnosťou menej ako 2 kg.

Nepoužívať u chorých (systémové ochorenia, horúčka) alebo u zotavujúcich sa zvierat.

Nepoužívať u králikov, môžu sa vyskytnúť nežiaduce účinky alebo dokonca smrť.

Liek je určený pre psy. Z dôvodu možného predávkovania nepodávať mačkám a fretkám.

Nepoužívať v prípade precitlivenosti na účinnú látku alebo na niektorú z pomocných látok.

Blchy z domácich zvierat často zamorujú klietky, ležovisko a odpočívadlá zvierat, ako sú koberce a zariadenie domácnosti. Preto by mali byť tieto miesta pravidelne ošetrované vhodným insekticídom a vysávané z dôvodu masového zamorenia a v rámci ochranného opatrenia.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat

Liek sa nesmie dostať do kontaktu s očami zvieraťa.

Je dôležité ubezpečiť sa, že sa liek aplikuje na miesta, kde nemôže dôjsť k olízaniu, a že sa zvieratá neolizujú navzájom bezprostredne po aplikácii.

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám

Liek môže spôsobiť podráždenie slizníc, kože a očí. Preto je potrebné vyhnúť sa kontaktu lieku s ústami, kožou a očami. Ľudia so známou precitlivenosťou na insekticídy alebo alkohol by nemali prichádzať do kontaktu s týmto veterinárnym liekom. Snažte sa vyhnúť kontaktu obsahu s prstami. Ak príde ku kontaktu, umyte si ruky vodou a mydlom.

Po náhodnom kvapnutí do oka, vypláchnite oko čistou vodou.

Po použití si umyte ruky.

V prípade náhodného požitia lieku, je potrebné okamžite vyhľadať lekársku pomoc a ukázať písomnú informáciu lekárovi.

Počas aplikácie lieku nefajčiť, nejesť a nepiť.

Nemanipulujte s ošetrenými zvieratami a deti by sa s nimi nemali hrať až do zaschnutia miesta aplikácie lieku. Preto sa neodporúča ošetrenie počas dňa, ale až podvečer a čerstvo ošetrené zvieratá by nemali spať s majiteľmi, najmä s deťmi.

Iné opatrenia

Po aplikácii lieku by sa psy nemali 2 dni kúpať v prírodných vodných zdrojoch.

Balenie produktu

2.68ML ROZTOK NA KVAPKANIE NA KOZU PRE VELKE PSY (PIPETA) 1X2,68 ML

EAN

3838989680275

SUKL kódy

T14190

ID karty

127942

TOP