Ibuprofen Stada 200 mg perorálny prášok plv.por. 20 x 200 mg
Ušetríte až 0.73€

Ibuprofen Stada 200 mg perorálny prášok plv.por. 20 x 200 mg

3,65 

Na sklade

Množstvo

Terapeutické indikácie

Krátkodobá symptomatická liečba:

  • slabej až stredne silnej bolesti
  • horúčky

Ibuprofen STADA 200 mg perorálny prášok

Ibuprofen STADA 200 mg je indikovaný dospelým, dospievajúcim a deťom s telesnou hmotnosťou od 20 kg (vo veku 6 rokov a vyššom).

Ibuprofen STADA 400 mg perorálny prášok

Ibuprofen STADA 400 mg je indikovaný dospelým, dospievajúcim s telesnou hmotnosťou od 40 kg (vo veku 12 rokov a vyššom).

Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Ibuprofen STADA 200 mg perorálny prášok

Dávkovanie sa vypočíta na základe informácií v tabuľke uvedenej nižšie. Dávkovanie ibuprofénu deťom a dospievajúcim závisí od telesnej hmotnosti, resp. veku – spravidla 7 až 10 mg/kg telesnej hmotnosti ako jednotlivá dávka až po maximálne 30 mg/kg telesnej hmotnosti ako celková denná dávka.

Príslušný dávkovací interval je určený podľa príznakov a celkovej dennej dávky. Nemá byť kratší ako 6 hodín. Odporúčaná maximálna denná dávka sa nemá prekročiť.

Telesná hmotnosť (vek)

Jednotlivá dávka

Maximálna denná dávka 20 kg až 29 kg (deti: 6 až 9 rokov) 200 mg ibuprofénu 600 mg ibuprofénu 30 kg až 39 kg (deti: 10 až 11 rokov) 200 mg ibuprofénu 800 mg ibuprofénu ≥ 40 kg (dospievajúci od 12 rokov a dospelí) 200-400 mg ibuprofénu 1 200 mg ibuprofénu

Ak je u detí a dospievajúcich potrebné tento liek užívať dlhšie ako 3 dni, alebo ak sa príznaky zhoršia, je potrebná konzultácia s lekárom.

Ak je u dospelých potrebné užívať tento liek dlhšie ako 3 dni v prípade horúčky alebo dlhšie ako 4 dni v prípade liečby bolesti, alebo ak sa príznaky zhoršia, je potrebná konzultácia s lekárom.

Ibuprofen STADA 400 mg perorálny prášok

Dávkovanie sa vypočíta na základe informácií v tabuľke uvedenej nižšie.

Príslušný dávkovací interval je určený podľa príznakov a celkovej dennej dávky. Nemá byť kratší ako 6 hodín. Odporúčaná maximálna dávka sa nemá prekročiť.

Telesná hmotnosť (vek)

Jednotlivá dávka

Maximálna denná dávka ≥ 40 kg (dospievajúci od 12 rokov a dospelí) 200-400 mg ibuprofénu 1 200 mg ibuprofénu

Ak je u detí a dospievajúcich potrebné tento liek užívať dlhšie ako 3 dni, alebo ak sa príznaky zhoršia, je potrebná konzultácia s lekárom.

Ak je u dospelých potrebné užívať tento liek dlhšie ako 3 dni v prípade horúčky alebo dlhšie ako 4 dni v prípade liečby bolesti, alebo ak sa príznaky zhoršia, je potrebná konzultácia s lekárom.

Len na krátkodobé použitie.

Nežiaduce účinky možno minimalizovať podávaním najnižšej účinnej dávky počas najkratšieho času potrebného na kontrolu príznakov (pozri časť 4.4).

Osobitné populácie

Starší pacienti

Nie je potrebná žiadna špeciálna úprava dávkovania. Z dôvodu možných nežiaducich účinkov (pozri časť 4.4) sa u starších ľudí vyžaduje obzvlášť dôkladné sledovanie.

Renálna insuficiencia

U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek sa zníženie dávkovania nevyžaduje (pacienti so závažnou poruchou funkcie obličiek, pozri časť 4.3).

Hepatálna insuficiencia (pozri časť 5.2):

U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene sa zníženie dávkovania nevyžaduje (pacienti so závažnou poruchou funkcie pečene, pozri časť 4.3).

Pediatrická populácia

Ibuprofen STADA 200 mg perorálny prášok

Ibuprofen STADA 200 mg je kontraindikovaný u detí do 20 kg telesnej hmotnosti alebo vo veku do 6 rokov z dôvodu vysokého obsahu liečiva, pozri časť 4.3.

Ibuprofen STADA 400 mg perorálny prášok

Ibuprofen STADA 400 mg je kontraindikovaný u dospievajúcich do 40 kg telesnej hmotnosti a u detí do 12 rokov z dôvodu vysokého obsahu liečiva, pozri časť 4.3.

Spôsob podávania

Na perorálne použitie.

Perorálny prášok sa nemusí užívať s tekutinou; prášok sa rozpustí na jazyku a prehĺta sa so slinami. Tento liek možno použiť v situáciách, keď nie sú dostupné žiadne tekutiny.

Pacientom s citlivým žalúdkom sa odporúča užívať liek počas jedla.

Balenie produktu

PLV POR 20X200 MG (VRE.PAPIER/PE/AL/PE)

Exspirácia produktu

31.10.2022

Šarža

84403

DPH v %

10