Paxeladine 0,2 Percent sirup sir.1x125ml

Účinná látka lieku je oxeladin, čo je syntetické, centrálne pôsobiace, neopiátové, neantihistaminové antitusikum. Je to liek na symptomatickú liečbu obtiažneho, neproduktívneho kašľu u dospelých a detí starších ako 30 mesiacov.

Podrobnejšie informácie nájdete v sekcií príbalový leták.