Anopyrin 100 mg tbl.56 x 100 mg
Ušetríte až 0.45€

Anopyrin 100 mg tbl.56 x 100 mg

2,75 

Na sklade (dostupné na objednávku)

Množstvo

ANOPYRIN 100 mg kyselina acetylsalicylová tablety

Čo je Anopyrin 100 mg a na čo sa používa

Anopyrin 100 mg patrí medzi antitrombotiká zo skupiny inhibítorov agregácie trombocytov, to znamená medzi liečivá, ktoré tlmia zhlukovanie krvných doštičiek (trombocytov), a tým predchádzajú vzniku krvných zrazenín v cievach (vzniku trombov).

Anopyrin 100 mg sa užíva na lekársky predpis:

 • pri nestabilnej angíne pektoris (bolestiach v hrudníku spôsobených poruchou prietoku krvi srdcovými vencovitými tepnami) – ako doplnok štandardnej liečby;
 • pri akútnom srdcovom infarkte – ako súčasť štandardnej liečby;
 • na zabránenie vzniku ďalšieho srdcového infarktu po prvom srdcovom infarkte (na profylaxiu reinfarktu);
 • po operáciách alebo iných výkonoch na tepnách (po arteriálnych cievnochirurgických alebo intervenčných výkonoch, napr. po aortokoronárnom premostení, pri perkutánnej transluminálnej koronárnej angioplastike);
 • na predchádzanie vzniku prechodných záchvatov nedostatočného prekrvenia mozgu (tranzitórnych ischemických atakov) a mozgových infarktov, keď sa vyskytli predchádzajúce (prodromálne) štádiá (napr. prechodné prejavy obrny na tvári alebo svalovine končatín či prechodná strata videnia).

Upozornenie:

Anopyrin 100 mg nie je vhodný na liečbu bolestivých stavov.

Ako užívať Anopyrin 100 mg

Ako a kedy máte užívať Anopyrin 100 mg

Tablety užívajte podľa možnosti po jedle, prehltnite celé a zapite dostatočným množstvom tekutiny.

Tablety neužívajte na lačný žalúdok.

Pri akútnom srdcovom infarkte sa má prvá tableta pred prehltnutím rozhrýzť.

Najpriaznivejším momentom na začatie liečby tabletami Anopyrinu 100 mg po aortokoronárnom premostení sa zdá 24 hodín po operácii.

Ako dlho máte užívať Anopyrin 100 mg

Anopyrin 100 mg je určený na dlhodobé užívanie.

O dĺžke jeho užívania rozhoduje váš ošetrujúci lekár.

Ak užijete viac Anopyrinu 100 mg, ako máte

Závraty a hučanie v ušiach môžu byť, najmä u detí a osôb vo vyššom a pokročilom veku, známkami závažnej otravy. Predávkovanie salicylátmi môže, najmä u mladších detí, spôsobiť ťažkú hypoglykémiu (príliš nízka hladina cukru v krvi) a potenciálne smrteľnú otravu.

Pri podozrení na predávkovanie Anopyrinom 100 mg ihneď vyhľadajte alebo zavolajte lekára. Ten podľa závažnosti predávkovania (otravy) rozhodne o potrebných opatreniach.

Ak zabudnete užiť Anopyrin 100 mg

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Pokračujte nasledujúcou dávkou bezo zmeny tak, ako vám ju predpísal váš lekár.

Ak prestanete užívať Anopyrin 100 mg

Neukončujte, prosím, užívanie lieku bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Prestaňte užívať tento liek a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa u vás vyskytne:

 • vyrážka, žihľavka, svrbenie celého tela, náhly opuch okolo očí, pocit tlaku na hrudníku s ťažkosťami pri dýchaní alebo prehĺtaní, zmodranie kože, nízky krvný tlak.
 • čierna (dechtovitá) stolica (ktorá môže byť známkou závažného žalúdočného krvácania).

Nižšie uvedené možné vedľajšie účinky sú zoskupené podľa ich častosti výskytu:

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb): – žalúdočné a črevné ťažkosti ako napr. bolesti žalúdka, nevoľnosť, vracanie, hnačka, krvácanie do tráviacej sústavy.

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • žalúdočné krvácanie, žalúdočný vred
 • kožné reakcie.

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

 • málokrvnosť (v dôsledku skrytých strát krvi zo žalúdka a čreva)
 • reakcia z precitlivenosti napr. záchvaty dýchavičnosti (najmä u astmatikov), ťažkosti pri dýchaní alebo dýchavičnosť, veľmi závažná alergická reakcia (anafylaktoidná reakcia) a zvlášť závažné kožné reakcie.

 

Ako uchovávať Anopyrin 100 mg

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke alebo blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25 oC. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

Ako vyzerá Anopyrin 100 mg a obsah balenia

Biele mramorované okrúhle ploché tablety s deliacou ryhou na jednej strane.

Obsah balenia: 20 tabliet (2 x 10 tbl, 1 x 20 tbl) 28 tabliet (2 x 14 tbl) 50 tabliet (5 x 10 tbl) 56 tabliet (4 x 14 tbl) 60 tabliet (3 x 20 tbl) 84 tabliet (6 x 14 tbl)

Podrobnejšie informácie nájdete na adrese: https://www.adc.sk/databazy/produkty/pil/anopyrin-100-mg-855952.html

Balenie produktu

TBL 56X100 MG (BLIS.PVC/PVDC/AL)

Exspirácia produktu

2023-07-31

Šarža

1R03280A

EAN

8584005706140

B - kód

B00179372

SUKL kódy

C23029

ID karty

70376

0

TOP