Carbosorb tbl.20 x 320 mg

CARBOSORB tableta (Carbo activatus)

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Carbosorb obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 • Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 2 dní, musíte kontaktovať lekára.
 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete: 1. Čo je Carbosorb a na čo sa používa 2. Skôr ako užijete Carbosorb 3. Ako užívať Carbosorb 4. Možné vedľajšie účinky 5. Ako uchovávať Carbosorb 6. Ďalšie informácie ‌1. ČO JE CARBOSORB A NA ČO SA POUŽÍVA

Carbosorb patrí do skupiny liekov obsahujúcich aktívne uhlie, ktoré pohlcuje plyny a toxické látky z tráviaceho systému.

Carbosorb je určený na liečbu dospelých, mladistvých a detí starších ako 3 roky. Bez porady s lekárom môžu liek krátkodobo (najviac 2 dni) užívať dospelí vrátane tehotných a dojčiacich žien a mladiství pri akútnej hnačke spôsobenej diétnou chybou, pri výskyte menej závažných črevných infekcií spôsobených vírusmi a baktériami a pri dráždivom tračníku a po porade s lekárom u akútnych otráv toxickými látkami.

Liek nie je určený pre deti do 3 rokov. Deťom od 3 rokov môže byť liek podávaný len po odporúčaní lekára.

Len na odporúčanie lekára užívajú liek dospelí, ktorí trpia vredovým zápalom hrubého čreva, zápalom sliznice žalúdka a nadmerným rozkladom potravy v čreve, alebo hnačkou, ktorá sa vyskytne v priebehu iných základných ochorení (cukrovka). Liek sa užíva tiež pri diagnostickom vyšetrení žlčníka a žlčových ciest. ‌2. SKÔR AKO UŽIJETE CARBOSORB

Neužívajte Carbosorb – keď ste alergický (precitlivený) na ktorúkoľvek zložku lieku Carbosorb

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Carbosorbu

Ak trpíte:

 • vredovým zápalom hrubého čreva
 • zápalom sliznice žalúdka
 • nadmerným rozkladom potravy v čreve
 • hnačkou, ktorá sa vyskytne v priebehu iných základných ochorení (cukrovka)

Ak sa Vás týka niektorý z vyššie uvedených bodov, poraďte se pred užívaním Carbosorbu s lekárom.

Užívanie iných liekov

Účinky Carbosorbu a účinky iných súčasne užívaných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať.

Carbosorb ovplyvňuje účinok nasledujúcich liekov:

 • znižuje účinky antikoncepčných prípravkov užívaných ústami a preto je potrebné, aby sa ženy v období užívania Carbosorbu poistili aj inou formou antikoncepcie.
 • znižuje vstrebávanie a tým účinky iných liekov podávaných ústami, preto musí byť medzi užitím Carbosorbu a užitím iných liekov dodržaný interval aspoň dvoch hodín.

Prosím, informujte svojho lekára alebo lekárnika o všetkých liekoch, ktoré užívate, a to i o liekoch, ktoré sú dostupné bez lekárskeho predpisu.

Užívanie Carbosorbu s jedlom a nápojmi

Tablety sa užívajú celé a zapijú malým množstvom vody, alebo sa nechajú rozpadnúť v pohári v malom množstve vody, dôkladne sa rozmiešajú a obsah pohára sa vypije. Odporúča sa užívať Carbosorb dve hodiny po jedle alebo užití iného lieku ústami.

Pri liečbe týmto liekom nepite alkoholické nápoje.

Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Carbosorb sa môže užívať počas tehotenstva a dojčenia.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Carbosorb nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. ‌3. AKO UŽÍVAŤ CARBOSORB

Vždy užívajte Carbosorb presne tak, ako je uvedené v písomnej informácii pre používateľov. Ak si nie ste istý, ako užívať liek, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dávkovanie

Bez odporúčania lekára neužívajte dlhšie ako 2 dni. Odporúčané dávky sú nasledujúce.

Dospelí a mladiství:

Zvyčajná denná dávka užívaná k liečbe menej závažných črevných infekcií spôsobených vírusmi a baktériami a pri dráždivom tračníku je 2 – 4 tablety 3 – 4 – krát denne. Pri akútnej hnačke spôsobenej diétnou chybou a podozrení na otravu je možné zvýšiť dávku na 10 – 12 tabliet 3 – 4 – krát denne.

Deti od 3 rokov:

Zvyčajná dávka je 2 – 4 tablety 3 – 4 – krát denne, pri hnačke zvyčajne 4 – 5 tabliet 3 – 4 – krát denne.

Tablety sa užívajú celé a zapijú malým množstvom vody, alebo sa nechajú rozpadnúť v pohári v malom množstve vody, dôkladne sa rozmiešajú a obsah pohára sa vypije. Tablety sa môžu rozhrýzť alebo rozdrviť a zapiť vodou. Deťom sa tablety podávajú vždy ako suspenzia, ktorá vznikne rozdrvením alebo rozpadnutím tabliet v malom množstve vody a dávku dieťa zapije pohárom vody alebo teplého čaju.

Ak užijete viac Carbosorbu, ako máte

Predávkovanie môže spôsobiť zápchu alebo vracanie a následne nepriechodnosť čriev.

Ak predpokladáte, že došlo k predávkovaniu liekom, oznámte to lekárovi.

Ak prestanete užívať Carbosorb

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa užitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika. ‌4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Carbosorb môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Žalúdočno-črevné poruchy:

 • zníženie vstrebávania a tým účinkov súčasne podávaných liekov ústami,
 • čierne zafarbenie stolice, ktoré môže maskovať krvácanie do tráviaceho ústrojenstva,
 • vyššie dávky môžu spôsobiť zápchu alebo vracanie a následne nepriechodnosť čriev.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. ‌5. AKO UCHOVÁVAŤ CARBOSORB

Uchovávajte pri teplote do 25 °C, v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Carbosorb po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie. ‌6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Carbosorb obsahuje

 • Liečivo je carbo activatus. Jedna tableta obsahuje 320 mg carbo activatus.
 • Ďalšie zložky sú sacharóza, mikrokryštalická celulóza, glycerol 85 %, želatína, mastenec, stearan horečnatý a sodná soľ karboxymetylškrobu.
Balenie produktu

TBL 50X320 MG (BLIS.PVC/AL)

EAN

8585000415242

SUKL kódy

C5672C

ID karty

124135

0

TOP