Lamisil crm.der.1 x 15 g
Ušetríte až 1.48€

Lamisil crm.der.1 x 15 g

10,44  8,96 

Na sklade už iba 2 (môže byť spätne objednané)

Množstvo

Lamisil dermálny krém (1%) terbinafini hydrochloridum

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.
 • Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 2 týždňov alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete: 1. Čo je Lamisil dermálny krém a na čo sa používa 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Lamisil dermálny krém 3. Ako používať Lamisil dermálny krém 4. Možné vedľajšie účinky 5. Ako uchovávať Lamisil dermálny krém 6. Obsah balenia a ďalšie informácie   ‌1. Čo je Lamisil dermálny krém a na čo sa používa

Lamisil, dermálny krém je antimykotikum, ktoré usmrcuje huby (kvasinky a plesne), ktoré spôsobujú kožné infekcie.

Lamisil dermálny krém sa používa na liečbu týchto kožných infekcií:

 • atletická noha (tinea pedis) – mykóza na chodidlách alebo na stranách chodidla,
 • mykóza v oblasti slabín, lona a v iných kožných záhyboch (tinea cruris),
 • mykóza v oblasti trupu (tinea corporis),
 • kožné kandidózy (kvasinkové ochorenie kože),
 • pityriasis versicolor.

Ako poznáte, že máte niektorý z vyššie uvedených problémov?

Mykóza nôh sa objavuje len na nohách (väčšinou, ale nie vždy, na oboch nohách), najčastejšie medzi prstami. Objaviť sa môže tiež na chodidle alebo na stranách chodidla. Ochorenie sa zvyčajne prejavuje začervenaním, popraskaním kože alebo tvorbou šupín na koži, ale môže sa tiež vyskytnúť mierny opuch, pľuzgieriky alebo mokvajúce vriedky. Tieto prejavy bývajú často spojené s pocitmi svrbenia alebo pálenia. Lamisil dermálny krém je odporúčaný na mykózu nôh, objavujúcu sa medzi prstami.

V prípade, ak máte hubovú infekciu na nechtoch (vo vnútri alebo pod nechtom), zmeny farby a štruktúry nechtov (zhrubnutie, vločky), musíte ihneď navštíviť odborného lekára, pretože Lamisil dermálny krém nie je vhodný na tento typ infekcie. Na liečbu nechtových hubových infekcií sa môžu použiť Lamisil tablety (dostupné len na lekársky predpis).

Tinea cruris sa objavuje v kožných záhyboch, kde svrbí, najmä pokiaľ sú vlhké. Často sa vyskytuje v oblasti slabín a na vnútorných stehnách, väčšinou obojstranne, ale často je jedna strana postihnutá viac, než tá druhá. Môže sa šíriť ďalej medzi nohami k slabinám alebo hore k bruchu. Ďalej sa môže vyskytovať v záhyboch pod prsami, v podpaží alebo v iných záhyboch. Táto vyrážka je ostro ohraničená, môžu sa vyskytovať aj pľuzgiere. Svrbí.

Tinea corporis sa môže vyskytnúť kdekoľvek na tele, ale najčastejšie sa objavuje na hlave, krku, tvári alebo ramenách. Obvykle vyzerá ako okrúhle škvrny s červenou vyrážkou, ale môžu sa vyskytnúť tiež šupinaté oblasti spôsobujúce svrbenie.

Kandidóza sa tiež vyskytuje v kožných záhyboch, ktoré sú vlhké typickým zvýšeným potením (napr. pod prsníkmi, pod pažou). Bežne sa vyskytuje u starších alebo obéznych pacientov, alebo u pacientov s inými podmieňujúcimi príčinami, ako je napríklad cukrovka. Spôsobuje začervenanie, svrbenie, olupovanie.

Pityriasis versicolor vyskytuje sa na koži ako olupujúce sa oblasti, ktoré zbelejú z dôvodu straty pigmentácie. Oblasti sú nápadné hlavne v lete, pretože okolie týchto škvŕn sa opaľuje normálne. Bežne sa objavuje najmä na trupe, krku a ramenách a môže sa znova objaviť po mesiacoch, zvlášť počas horúčav a zvýšeného potenia.

Pokiaľ si nie ste istí príčinou, ktorá spôsobuje vaše ochorenie, prosím, opýtajte sa pred použitím dermálneho krému svojho lekára alebo lekárnika, ktorý vám poradí.   ‌2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Lamisil dermálny krém

Nepoužívajte Lamisil dermálny krém – pokiaľ ste alergický (precitlivený) na terbinafíniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6 a na konci časti 2).

Pokiaľ sa vás týka vyššie uvedená podmienka, informujte svojho lekára alebo lekárnika, pretože pre vás Lamisil dermálny krém nie je vhodný.

Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete používať Lamisil dermálny krém.

 • Lamisil dermálny krém je určený len na kožné použitie.
 • Liek nepoužívajte v ústach a ani neprehĺtajte.
 • Zabráňte aplikácii dermálneho krému do očí. Pokiaľ sa krém náhodne dostane do vašich očí, zotrite ho a poriadne si vypláchnite oči pod tečúcou vodou. Pokiaľ nepríjemný pocit pretrváva, navštívte svojho lekára.

Deti a dospievajúci

Nepoužívajte Lamisil dermálny krém u detí do 12 rokov.

Iné lieky a Lamisil dermálny krém

Ak používate, alebo ste v poslednom čase používali, resp. budete používaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Na liečené plochy neaplikujte žiadne iné lieky.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

Nepoužívajte liek počas tehotenstva, pokiaľ to nie je nevyhnutné.

Nepoužívajte Lamisil dermálny krém pokiaľ dojčíte.

Dojčatá nesmú prísť do styku s liečenou oblasťou, vrátane prsníka.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Lamisil dermálny krém nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Lamisil dermálny krém obsahuje

Cetylalkohol a stearylalkohol: môžu vyvolať lokálne kožné reakcie (tzv. kontaktnú dermatitídu).   ‌3. Ako používať Lamisil dermálny krém

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Je dôležité používať Lamisil dermálny krém správne. Starostlivo dodržujte uvedené pokyny.

Spôsob použitia

Dospelí a deti nad 12 rokov

Pred prvým použitím lieku prepichnite do tuby otvor opačným koncom vrchnáka.

 • umyte a osušte si ruky, postihnuté miesto a jeho okolie,
 • otvorte tubu a vytlačte malé množstvo krému na prst,
 • zatvorte tubu,
 • aplikujte krém v tenkej vrstve na postihnuté miesto a v jeho blízkom okolí,
 • krém jemne rozotrite,
 • po nanesení krému si dobre opláchnite ruky, aby ste predišli rozšíreniu infekcie na iné miesta vášho tela alebo na iné osoby.

Ak sa jedná o infekcie v kožných záhyboch, po nanesení krému postihnuté miesto prikryte kúskom gázy alebo obväzu, najmä na noc. Zakaždým použite čistý obväz.

Ako často a ako dlho sa má Lamisil dermálny krém používať

Lamisil dermálny krém sa na postihnuté miesta aplikuje nasledovne:

 • mykóza nôh – tzv. atletická noha (tinea pedis) postihujúca kožu medzi prstami: jedenkrát denne po dobu 1 týždňa,
 • mykóza na chodidlách alebo na stranách chodidla: dvakrát denne počas 2 týždňov,
 • mykóza v oblasti slabín a lona, v kožných záhyboch a mykóza v oblasti trupu: jedenkrát denne po dobu 1 týždňa,
 • kandidózy: jedenkrát alebo dvakrát denne po dobu 1-2 týždňov. U starších osôb alebo u obéznych pacientov so zvýšenou potivosťou v kožných záhyboch alebo u diabetikov sa doporučuje 2-týždňová liečba,
 • Pityriasis versicolor: jedenkrát alebo dvakrát denne po dobu 2 týždňov.

Krém používajte podľa odporúčania predpísanú dobu, aj keď po niekoľkých dňoch máte pocit zlepšenia. Po použití dermálneho krému Lamisil dochádza po niekoľkých dňoch k zlepšeniu, ale ochorenie sa môže znovu objaviť, pokiaľ sa krém nepoužíva pravidelne alebo sa s používaním prestane príliš skoro.

Lamisil dermálny krém začne pôsobiť a zlepší váš stav v priebehu niekoľkých dní. Avšak úplné vyliečenie a zahojenie kože trvá dlhšie, približne 4 týždne. Účinok Lamisil dermálneho krému pretrváva aj po ukončení odporúčanej dĺžky liečby. Zlepšovanie bude pokračovať aj v období, keď už krém nebudete používať.

Bez porady s lekárom nepoužívajte tento liek dlhšie ako 2 týždne.

Ak máte pocit, že do 2 týždňov od začiatku liečby nedošlo k zlepšeniu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ktorý vám poradí.

Liečbe napomáha

K zlepšeniu liečby prispieva pravidelné čistenie a umývanie postihnutého miesta. Dôležité je aj osušenie tohto miesta, nie trením, ale jemným prikladaním osušky. Pokiaľ máte pocit svrbenia, vyvarujte sa škriabaniu postihnutého miesta, pretože môže dôjsť k poškodeniu kože a spomalí sa tak celý proces hojenia alebo sa môže infekcia ďalej rozšíriť. Nakoľko tieto infekcie sa môžu prenášať z človeka na človeka, vždy sa utierajte len do svojho uteráka a dbajte, aby ho nepoužili iní ľudia. Aby sa infekcia znovu nevrátila, berte si pravidelne čistý uterák a oblečenie.

Ak použijete viac Lamisil dermálneho krému, ako máte

Pokiaľ ste vy alebo niekto iný omylom prehltli časť krému, prosím, informujte svojho lekára, ktorý vám poradí, čo máte robiť.

Ak zabudnete použiť Lamisil dermálny krém

Ak sa tak stane, aplikujte dermálny krém čo možno najskôr a pokračujte podľa odporúčaného dávkovania.

Pokiaľ si spomeniete až v čase ďalšej aplikácie, naneste obvyklé množstvo krému a pokračujte v liečbe ako normálne. Nezdvojnásobujte nasledujúcu dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Pokúste sa používať liek každý deň v rovnakom čase. Ak zabudnete dermálny krém používať, hrozí riziko návratu infekcie.   ‌4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Prestaňte používať Lamisil dermálny krém a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ak máte niektorý z nasledujúcich príznakov, ktorý by mohol byť alergickou reakciou:

 • ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním
 • opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla
 • silné svrbenie kože, s prejavmi červenej vyrážky alebo vyvýšených hrbolčekov.

Časté nežiaduce účinky (postihujú viac než 1 pacienta z 10)

Olupovanie kože, svrbenie.

Menej časté nežiaduce účinky (postihujú viac než 1 pacienta zo 100)

Kožné lézie, chrasty, kožné ochorenia, kožné zmeny farby, začervenanie, pálenie, bolesť, bolesť v mieste aplikácie, podráždenie v mieste aplikácie.

Zriedkavé nežiaduce účinky (postihujú viac než 1 pacienta z 1000)

Suchá koža, ekzém.

Ak Lamisil dermálny krém sa náhodne dostane do očí, môže dôjsť k podráždeniu očí.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.   ‌5. Ako uchovávať Lamisil dermálny krém

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C, v dobre uzatvorenom obale, aby bol liek chránený pred vzdušnou vlhkosťou. Uchovávajte v originálnom balení.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.   ‌6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Lamisil dermálny krém obsahuje

Liečivo je terbinafíniumchlorid 10 mg v 1 g (1%) dermálneho krému.

Ďalšie zložky sú: hydroxid sodný, benzylalkohol sorbitanstearát, cetylpalmitát, cetylalkohol, stearylalkohol, polysorbát 60, izopropylmyristát, čistená voda.

Ako vyzerá Lamisil dermálny krém a obsah balenia

Lamisil krém je k dispozícii v hliníkovej tube s lakovanou vrstvou alebo v laminátovej tube s alebo bez membrány (hliník), ktorá je uzavretá polypropylénovým skrutkovacím uzáverom.

Biely hladký alebo takmer hladký lesklý krém.

Veľkosť balenia: tuba s obsahom 7,5 g, 15 g a 30 g krému.

Balenie produktu

CRM DER 1X15 G (TUBA AL)

Exspirácia produktu

2021-06-30

Šarža

3L6P

EAN

8594050580503

B - kód

B00138387

SUKL kódy

C62389

ID karty

2554

TOP