Magnesii Lactas Vulm 500 mg tbl.60×500 mg

Liek s obsahom horčíka vo forme dihydrátu mliečnanu horečnatého (magnesii lactas dihydricus), ktorý sa používa na prevenciu a liečbu zníženej hladiny horčíka v organizme (hypomagneziémie). Používa sa:

  • pri prevencii a liečbe nedostatku horčíka sprevádzajúceho iné ochorenia
  • pri nedostatočnom príjme alebo zvýšenej potrebe horčíka v období tehotenstva, dojčenia, v puberte, v období zotavovania sa a po operáciách, pri špeciálnych stravovacích návykoch, pri nadmernej fyzickej a duševnej záťaži, pri strese alebo pri zvýšených stratách horčíka (napr. vracanie, hnačky).
  • pri nedostatku horčíka so súbežným nedostatkom vápnika
  • pri ľahších poruchách spánku a prejavoch depresie
  • pri svalových kŕčoch kostrových svalov
  • pri prechodnom nedostatku horčíka pri súbežnej dlhodobej liečbe niektorými liekmi
  • ako doplnková liečba pri súbežnej liečbe chorôb srdcovo-cievneho systému ako je zvýšený krvný tlak (hypertenzia), srdcové zlyhávanie, tvrdnutie a upchávanie ciev (ateroskleróza) a iné poruchy ciev, náhle cievne mozgové príhody, poruchy srdcového rytmu. Horčík znižuje nežiaduce účinky vysokých dávok srdcových glykozidov (liekov určených na liečbu srdcových chorôb).
  • v tehotenstve pri prejavoch eklampsie (komplikácie zvýšeného krvného tlaku charakterizovaného výskytom závratov a kŕčov), na zmiernenie prejavov porúch spánku, pri svalových kŕčoch, pri bolestivých sťahoch maternice.
  • ako súčasť liečby cukrovky 2. typu (diabetes mellitus) na zlepšenie citlivosti na inzulín, látkovej premeny cukrov a živín.

Dávkovanie je individuálne, zvyčajne je však nasledovné, pokiaľ lekár neurčí inak: Dospelí užívajú 1 tabletu 2-3x denne. Pri profylaktickej liečbe migrény užívajú 2 tablety 3-4x denne. Pri doplnkovej terapii srdcového zlyhávania užívajú 2 tablety 2-4x denne. Deti nad 6 rokov a dospievajúci užívajú 1/2-1 tabletu 1x denne.

Balenie produktu

TBL 60X500 MG (BLIS.AL/PVC)

EAN

8588005606714

SUKL kódy

C7075C

ID karty

126026

0

TOP