Nurofen 200 mg liečivá náplasť emp.med. 4 x 200 mg
Ušetríte až 1.50€

Nurofen 200 mg liečivá náplasť emp.med. 4 x 200 mg

9,10 

Na sklade (dostupné na objednávku)

Množstvo

Účinnou látkou je ibuprofén, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných nesteroidné protizápalové lieky (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs, NSAID). Liečivá náplasť sa používa na krátkodobú lokálnu symptomatickú liečbu bolesti pri akútnych natiahnutiach svalu alebo vyvrtnutiach pri benígnych (menej závažných) poraneniach v blízkosti kĺbu horných alebo dolných končatín. Dávkovanie a dávkovacie schémy Dospelí a dospievajúci od 16 rokov: Jedna liečivá náplasť sa rovná jednej dávke. Maximálna dávka v priebehu 24 hodín je 1 liečivá náplasť. Liečivá náplasť má byť používaná po čo najkratšiu dobu potrebnú k potlačeniu symptómu ochorenia. Dĺžka trvania liečby nemá prekročiť 5 dní. Liečebný prínos pri používaní dlhšom než 5 dní nebol stanovený. Ak liek užíva žena, ktorá sa snaží otehotnieť alebo počas prvého a druhého trimestra tehotenstva, dávka má byť čo najnižšia a liečba má trvať čo najkratšie. V prípade, že sa stav v priebehu liečby nezlepšuje alebo sa dokonca zhoršuje, má pacient vyhľadať zdravotníckeho pracovníka. Spôsob použitia Liečivá náplasť sa má aplikovať v celku a nesmie sa deliť. Náplasť môže byť nalepená kedykoľvek v priebehu dňa či noci, ale má byť odstránená a nahradená novou náplasťou nasledujúci deň v rovnakom čase. Liečivá náplasť nemá byť používaná v kombinácii s okluzívnou bandážou. Odporúča sa ošetrovanú oblasť pred nalepením náplasti starostlivo očistiť a osušiť. Aplikuje sa len na neporušenú pokožku. Najprv sa odstráni centrálna časť vrstvy uvoľňujúcej liečivo slúžiacej na ochranu adhézneho povrchu a aplikuje sa tento povrch na bolestivú oblasť. Po upevnení sa odstráni zvyšná časť vrstvy uvoľňujúcej liečivo na okrajoch náplasti. V prípade potreby môže byť použitá na kĺb alebo v jeho blízkosti, keďže umožňuje voľný pohyb. Je potrebné zabrániť kontaktu náplasti s vlhkosťou. Upozornenie Liek je kontraindikovaný v treťom trimestri tehotenstva. Pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné, liek sa nemá podávať počas prvého a druhého trimestra tehotenstva. Nie je potrebné prerušiť dojčenie počas krátkodobého užívania liečivé náplasti v odporúčaných dávkach. Neaplikovať priamo na oblasť pŕs dojčiacej matky. Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí a dospievajúcich do 16 rokov neboli stanovené.  Nesteroidové protizápalové lieky majú byť používané s opatrnosťou u starších pacientov, pretože je riziko výskytu nežiaducich účinkov zvýšené. Kontraindikované je použitie náplastí na oči, pery alebo mukózne membrány. Pacienti sa majú v priebehu liečby a jeden deň po odstránení náplasti vyhnúť vystavovaniu liečenej oblasti silným zdrojom prirodzeného a/alebo umelého svetla (napr. solárne lampy). Čas použiteľnosti po 1. otvorení vrecka je 6 mesiacov. Uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 30 °C, v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4). Účinné látky: ibuprofén

Balenie produktu

EMP MED 4(2X2)X200 MG (VRE.PET/LDPE/AL/LDPE)

Exspirácia produktu

2024-04-30

Šarža

LX321

EAN

5997321782300

B - kód

B00177539

SUKL kódy

C9676C

ID karty

130124

0

TOP