Panadol pre deti jahoda 24 mg/ml sus.por.1 x 100 ml
Ušetríte až 0.68€

Panadol pre deti jahoda 24 mg/ml sus.por.1 x 100 ml

4,14 

Na sklade (dostupné na objednávku)

Množstvo

PANADOL PRE DETI JAHODA 24 mg/ml perorálna suspenzia paracetamol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako Vám povedal Váš lekár alebo lekárnik. § Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali. § Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika. § Ak sa u dieťaťa vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4. § Ak sa do 3 dní nebude Vaše dieťa cítiť lepšie alebo sa bude cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára. Deti vo veku 2 – 3 mesiace, pozri časť 3.

V tejto písomnej informácii sa dozviete: 1. Čo je PANADOL PRE DETI JAHODA 24 mg/ml a na čo sa používa 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete PANADOL PRE DETI JAHODA 24 mg/ml 3. Ako užívať PANADOL PRE DETI JAHODA 24 mg/ml 4. Možné vedľajšie účinky 5. Ako uchovávať PANADOL PRE DETI JAHODA 24 mg/ml 6. Obsah balenia a ďalšie informácie   ‌1. Čo je PANADOL PRE DETI JAHODA 24 mg/ml a na čo sa používa

PANADOL PRE DETI JAHODA 24 mg/ml obsahuje paracetamol, liečivo proti bolesti (analgetikum) a na zníženie horúčky (antipyretikum). Má jahodovú príchuť a neobsahuje alkohol.

PANADOL PRE DETI JAHODA 24 mg/ml nedráždi žalúdok a ľahko sa podáva deťom. Paracetamol sa po podaní rýchlo vstrebáva, účinok sa dostavuje do 30 minút, vrcholí zhruba za 2 hodiny po podaní a doznieva počas 4 hodín.

PANADOL PRE DETI JAHODA 24 mg/ml je určený na zníženie horúčky a bolesti sprevádzajúcej chrípku, prechladnutie, infekčné ochorenia detského veku (napr. osýpky, ružienka, ovčie kiahne, šarlach, mumps) a očkovanie.

PANADOL PRE DETI JAHODA 24 mg/ml je tiež vhodný na tlmenie bolesti sprevádzajúcej prerezávanie zúbkov a na bolesť zubov.

PANADOL PRE DETI JAHODA 24 mg/ml je vhodný pre deti od 3 mesiacov do 12 rokov.

Na zníženie horúčky po očkovaní sa môže podať deťom od 2 mesiacov.

Ak sa do 3 dní nebude Vaše dieťa cítiť lepšie alebo sa bude cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.   ‌2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete PANADOL PRE DETI JAHODA 24 mg/ml

Nepodávajte PANADOL PRE DETI JAHODA 24 mg/ml § ak je dieťa alergické na paracetamol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6); § pri žltačke; § pri ťažkom ochorení pečene (včítane akútnej žltačky) pečeňovom zlyhávaní; § pri ťažkej hemolytickej anémii (málokrvnosť z rozpadu červených krviniek).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete dieťaťu podávať PANADOL PRE DETI JAHODA 24 mg/ml, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Zvýšená opatrnosť je potrebná pri použití lieku PANADOL PRE DETI JAHODA 24 mg/ml: § ak podávate liek dieťaťu s ochorením pečene; § ak podávate liek dieťaťu s ochorením obličiek; § pri nedostatku enzýmu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy.

Ak dieťa trpí niektorým z vyššie uvedených ochorení, musíte sa o vhodnosti používania lieku vopred poradiť s lekárom.

Vysoká horúčka, silná alebo pretrvávajúca bolesť v krku, kašeľ, bolesť hlavy, nevoľnosť alebo vracanie s bolesťami brucha môžu byť príznakom závažnejšieho ochorenia, preto vyhľadajte lekára.

Iné lieky a PANADOL PRE DETI JAHODA 24 mg/ml

Ak Vaše dieťa teraz užíva alebo v poslednom čase užívalo, či práve bude užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Účinky lieku PANADOL PRE DETI JAHODA 24 mg/ml a účinky iných súbežne užívaných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať.

PANADOL PRE DETI JAHODA 24 mg/ml obsahuje paracetamol a preto sa nesmie podávať súbežne s inými liekmi, ktoré obsahujú paracetamol alebo ktoré poškodzujú činnosť pečene.

Závažné liekové interakcie sú pri paracetamole zriedkavé.

Metoklopramid alebo domperidón (lieky používané pri tráviacich ťažkostiach) môžu zvýšiť rýchlosť vstrebávania paracetamolu, cholestyramín (liek na liečbu vysokej hladiny cholesterolu) ju môže znížiť.

Pri pravidelnom dlhodobom užívaní paracetamolu sa môže zvýšiť účinok liekov znižujúcich zrážavosť krvi (warfarín alebo iné kumarínové lieky) s následným zvýšením rizika krvácavých prejavov. Občasné užívanie nemá významný vplyv.

Súbežné dlhodobé užívanie lieku PANADOL PRE DETI JAHODA 24 mg/ml a kyseliny acetylsalicylovej alebo ďalších liekov proti bolesti a horúčke zo skupiny tzv. nesteroidných protizápalových liekov môže viesť k poškodeniu obličiek.

Nie je vhodné kombinovať paracetamol s látkami poškodzujúcimi pečeň. Niektoré látky zvyšujúce činnosť oxidačných enzýmov v pečeni (rifampicín, fenobarbital) môžu zvýšiť toxicitu paracetamolu.

Paracetamol zvyšuje koncentráciu kyseliny acetylsalicylovej a chloramfenikolu (antibiotikum) v krvi.

Probenecid (používaný pri liečbe dny) ovplyvňuje vylučovanie a koncentráciu paracetamolu v krvi.

PANADOL PRE DETI JAHODA 24 mg/ml a jedlo, nápoje a alkohol

Liek je určený deťom, ak by však liek užíval dospelý nesmie ho užívať bez odporúčania lekára, ak má problémy s nadmerným používaním alkoholu.

Počas liečby sa nesmie konzumovať alkohol. Liek sa môže podávať nezávisle od jedla.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Liek je určený deťom. Z bezpečnostných dôvodov však uvádzame aj informácie týkajúce sa tehotenstva a dojčenia.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Paracetamol prestupuje placentou a vylučuje sa do materského mlieka, ale nepreukázal sa škodlivý vplyv na vývoj plodu alebo na dojčené dieťa. Tehotné a dojčiace ženy môžu liek po porade s lekárom užívať.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neočakáva sa, že by PANADOL PRE DETI JAHODA 24 mg/ml mal vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

PANADOL PRE DETI JAHODA 24 mg/ml obsahuje parabény, maltitol a sorbitol § parabény, v dôsledku čoho môže vyvolať alergické reakcie (môžu byť oneskorené); § maltitol a sorbitol, ak Vám Váš lekár povedal, že Vaše dieťa neznáša niektoré cukry, poraďte sa s lekárom skôr ako podáte dieťaťu tento liek.   ‌3. Ako užívať PANADOL PRE DETI JAHODA 24 mg/ml

Vždy podávajte PANADOL PRE DETI JAHODA 24 mg/ml presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii. Ak si nie ste niečím istý/á, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Liek je určený na perorálne podanie (podanie ústami).

Pred použitím obsah fľašky zatrepte.

Dieťaťu vždy podávajte najnižšiu účinnú dávku počas čo najkratšej doby potrebnej pre zlepšenie príznakov.

Nedonosené deti a deti do 3 mesiacov môžu užívať liek len na zníženie teploty po očkovaní.

Deti vo veku 2 – 3 mesiace:

Deťom vo veku 2 – 3 mesiace sa podáva len na zníženie teploty po očkovaní. Jednotlivá dávka je 2,5 ml (120 mg/5 ml). Odstup medzi dávkami je najmenej 6 hodín. Ak pretrváva zvýšená teplota aj po druhej dávke lieku PANADOL PRE DETI JAHODA 24 mg/ml, je potrebné vyhľadať lekára, ktorý určí ďalšiu liečbu.

Deti od 3 mesiacov do 12 rokov:

Ak lekár neodporučí inak, stanovte správnu dávku lieku pomocou uvedenej tabuľky podľa telesnej hmotnosti dieťaťa. Ak si nie ste istí akú telesnú hmotnosť má dieťa, stanovte dávku podľa veku dieťaťa.

Jednotlivá dávka pre deti od 3 mesiacov do 12 rokov je 10 – 15 mg/kg.

Odporúčané dávkovanie:

Telesná hmotnosť

Vek

Dávka 5 – 6 kg 3 – 6 mesiacov 3 ml (72 mg paracetamolu) 7 – 8 kg 4 ml (96 mg paracetamolu) 9 – 10 kg 6 – 12 mesiacov 5 ml (120 mg paracetamolu) 11 – 13 kg 1 – 2 roky 6 ml (144 mg paracetamolu) 14 – 16 kg 2 – 3 roky 8 ml (192 mg paracetamolu) 17 – 20 kg 3 – 6 rokov 10 ml (240 mg paracetamolu) 21 – 25 kg 6 – 12 rokov 13 ml (312 mg paracetamolu) 26 – 33 kg 16 ml (384 mg paracetamolu) 34 – 40 kg 20 ml (480 mg paracetamolu)

Liek sa môže podávať opakovane podľa potreby s odstupom jednotlivých dávok najmenej 6 hodín. Minimálny interval medzi dvoma dávkami sú 4 hodiny.

Nepodávajte viac ako 4 dávky počas 24 hodín.

Celková denná dávka nesmie presiahnuť 60 mg/kg telesnej hmotnosti.

Upozornenia:

Neprekračujte predpísané dávkovanie.

Užívanie vyšších než odporúčaných dávok môže viesť k riziku závažného poškodenia pečene.

Nepodávajte spolu s inými liekmi s obsahom paracetamolu.

Bez porady s lekárom nepodávajte tento liek dieťaťu dlhšie ako 3 dni. Ak príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekára.

Ak sa Vaše dieťa narodilo nedonosené, poraďte sa s lekárom predtým, ako začnete dieťaťu podávať PANADOL PRE DETI JAHODA 24 mg/ml.

U detí s poruchou funkcie obličiek alebo pečene určí dávkovanie lieku lekár.

Ak podáte dieťaťu viac lieku PANADOL PRE DETI JAHODA 24 mg/ml, ako máte

Vo všetkých prípadoch podozrenia na predávkovanie, ktoré sa môže prejaviť pocitom na vracanie, vracaním a bledosťou, alebo náhodného požitia lieku dieťaťom kontaktujte ihneď svojho lekára alebo najbližšie zdravotnícke zariadenie a to aj v prípade že nepozorujete žiadne príznaky. Predložte im požité balenie a túto písomnú informáciu. Predávkovanie paracetamolom môže spôsobiť zlyhanie pečene vedúce až k potrebe transplantácie pečene alebo smrti.

Ak zabudnete podať PANADOL PRE DETI JAHODA 24 mg/ml

Nepodávajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Podajte obvyklú dávku lieku, len čo si spomeniete, a prípadnú ďalšiu dávku užite s časovým odstupom uvedeným v bode 3 vyššie.   ‌4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak sa u Vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb) § žihľavka § zvýšenie hodnôt enzýmov dokazujúcich činnosť pečene alebo obličiek

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb) § poruchy krvotvorby § iná alergická reakcia, kožná reakcia z precitlivenosti vrátane závažných kožných reakcií § zúženie priedušiek § pri dlhodobej liečbe nemožno vylúčiť možnosť poškodenia obličiek § poruchy funkcie pečene

Pri prípadnom výskyte týchto alebo iných neobvyklých reakcií prestaňte liek dieťaťu podávať a poraďte sa s lekárom.

Prerušte podávanie lieku a ihneď kontaktujte lekára, ak sa u dieťaťa: § vyskytne alergická reakcia v podobe kožnej vyrážky alebo svrbenia niekedy sprevádzaná ťažkosťami s dýchaním alebo opuchom pier, jazyka, hrdla alebo tváre; § objaví kožná vyrážka alebo olupovanie kože alebo vriedky v ústach; § už skoršie objavili dýchacie ťažkosti v súvislosti s podaním kyseliny acetylsalicylovej alebo iných protizápalových liekov proti bolesti typu nesteroidných protizápalových liekov a pokiaľ sa takáto reakcia objavila znovu v súvislosti podaním lieku PANADOL PRE DETI JAHODA 24 mg/ml; § vyskytne nevysvetliteľná tvorba modrín alebo krvácanie.

Tieto reakcie sa vyskytujú veľmi zriedkavo.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u Vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.   ‌5. Ako uchovávať PANADOL PRE DETI JAHODA 24 mg/ml

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte v pôvodnom vnútornom obale pri teplote do 30 °C. Chráňte pred mrazom.

Po prvom otvorení nepoužívajte dlhšie ako 1 rok.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.   ‌6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo PANADOL PRE DETI JAHODA 24 mg/ml obsahuje § Liečivo je paracetamol 24 mg v 1 ml suspenzie. § Ďalšie zložky sú kyselina jablčná, xantánová guma, jahodová príchuť, sorbitol 70 % nekryštalizujúci, roztok maltitolu, zmes sodných solí parabénov, karbomér 974 P, dinátriumedetát, hydroxid sodný, sukralóza, draselná soľ acesulfámu, čistená voda.

Ako vyzerá PANADOL PRE DETI JAHODA 24 mg/ml a obsah balenia

PANADOL PRE DETI JAHODA 24 mg/ml je bezfarebná až biela alebo hnedastá číra suspenzia s príchuťou jahody.

Druh obalu:

Sklenená fľaša jantárovej farby s bezpečnostným uzáverom s vložkou z expandovaného polyetylénu, bezfarebná PS odmerná lyžička na 2,5 ml a 5 ml v papierovej škatuľke s priloženou písomnou informáciou pre používateľa.

Veľkosť balenia: 100 ml

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Balenie produktu

SUS POR 1X100 ML (FL.SKL. HNEDA+8 ML APLIKATOR)

Exspirácia produktu

2023-02-28

Šarža

X504

EAN

5054563042354

B - kód

B00167180

SUKL kódy

C9989C

ID karty

130583

0

TOP