Paralen 125 tbl. 20 x 125 mg
Ušetríte až 0.16€

Paralen 125 tbl. 20 x 125 mg

0,84 

Na sklade

Množstvo

Písomná informácia pre používateľa

PARALEN 125 tablety paracetamol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 • Ak sa u vášho dieťaťa vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
 • Ak sa príznaky ochorenia vášho dieťaťa nezlepšia do 3 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete: 1. Čo je PARALEN 125 a na čo sa používa 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete PARALEN 125 3. Ako užívať PARALEN 125 4. Možné vedľajšie účinky 5. Ako uchovávať PARALEN 125 6. Obsah balenia a ďalšie informácie   ‌1. Čo je PARALEN 125 a na čo sa používa

Paracetamol, liečivo obsiahnuté v lieku PARALEN 125, pôsobí proti bolesti a znižuje zvýšenú telesnú teplotu.

Tablety PARALEN 125 sa podávajú deťom na zníženie horúčky a bolesti pri chrípke, nachladnutí a infekčných ochoreniach detského veku (napr. osýpky, rubeola, ovčie kiahne, šarlach, mumps) a očkovaní.

Tablety PARALEN 125 sú tiež vhodné pri bolestiach rôzneho pôvodu, napr. pri bolestiach hlavy, zubov, bolesti sprevádzajúce prerezávanie zúbkov, bolesti hrdla a bolesti pohybového ústrojenstva nezápalového pôvodu.

Ak sa do 3 dní nebude vaše dieťa cítiť lepšie alebo ak sa príznaky jeho ochorenia zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.

Vzhľadom na liekovú formu je liek vhodný pre deti od 3 rokov.   ‌2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete PARALEN 125

Nepodávejte PARALEN 125 dieťaťu,

 • ak je alergické na paracetamol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)
 • pri ťažkom ochorení pečene alebo pri akútnej žltačke,
 • ak má ťažkú formu určitého typu málokrvnosti nazývaný hemolytická anémia.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete podávať PARALEN 125 dieťaťu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika ak:

 • má ochorenie obličiek alebo pečene,
 • má nedostatok enzýmu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy (dedičné ochorenie ktoré spôsobuje zníženie počtu červených krviniek) ,
 • súbežne užíva lieky ovplyvňujúce funkciu pečene,
 • trpí precitlivenosťou na kyselinu acetylsalicylovú a/alebo nesteroidné protizápalové lieky (NSAID).

Užívanie vyšších než odporučených dávok môže viesť k riziku závažného poškodenia pečene. Vplyv paracetamolu (liečiva PARALENU 125) poškodzujúci pečeň sa môže prejaviť aj pri krátkodobom použití liečebných dávok, bez predchádzajúcej poruchy funkcie pečene.

Pri užívaní liekov s obsahom paracetamolu boli hlásené život ohrozujúce kožné reakcie. Ak sa objavia takéto prejavy alebo príznaky (napr. progresívna kožná vyrážka, často s pľuzgiermi alebo slizničnými léziami), prestaňte liek dieťaťu podávať a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Ak si nie ste istý, či sa uvedené týka vášho dieťaťa, poraďte sa so svojím lekárom.

O vhodnosti súbežného podávania tabliet PARALEN 125 deťom s inými liekmi proti bolesti a prechladnutiu sa poraďte s lekárom.

Nepodávajte tento liek deťom bez odporúčania lekára, ak trpia ochorením pečene.

Nepodávajte súbežne iné lieky obsahujúce paracetamol.

Pri ochorení obličiek je možné užívať PARALEN 125 tablety len po porade s lekárom.

Iné lieky a PARALEN 125

Ak vaše dieťa užíva alebo v poslednom čase užívalo, či práve bude užívat dalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Nepodávajte tento liek deťom, ak užívajú akékoľvek iné lieky obsahujúce paracetamol.

O užívaní PARALENU 125 sa poraďte so svojím lekárom, ak vaše dieťa užíva:

 • – lieky na liečbu nevoľnosti a vracania alebo žalúdočných vredov (metoklopramid, domperidón a propantelín),
 • – cholestyramín (liek na zníženie tukov v krvi),
 • – niektoré lieky ovplyvňujúce zrážanie krvi (warfarín a iné lieky znižujúce zrážavosť krvi),
 • – lieky na liečenie epilepsie (glutetimid, fenobarbital, fenytoín, primidón, karbamazepín, lamotrigín, topiramát),
 • – lieky na liečenie depresie zo skupiny inhibítorov monoaminooxidázy alebo tricyklických antidepresív,
 • – lieky na spanie, upokojenie a iné lieky tlmiace centrálny nervový systém,
 • – probenecid (liek na liečenie dny),
 • – kyselinu acetylsalicylovú alebo iné lieky proti bolesti a zápalu,
 • – zidovudín (na liečenie HIV a AIDS),
 • – rifampicín alebo izoniazid (lieky na liečbu tuberkulózy),
 • – antibiotiká (flukloxacilín, chloramfenikol),
 • – ústami podanú antikoncepciu,
 • – lieky a výživové doplnky obsahujúce ľubovník bodkovaný.

V prípade predpisovania iných liekov upozornite lekára, že dieťa užíva tablety PARALEN 125.

PARALEN 125 a jedlo, nápoje a alkohol

Ak sa počas liečby objavia zažívacie ťažkosti, podávajte liek počas jedla. Liek je určený deťom, ak by však mal byť podaný dospelým, nesmú ho užívať osoby, ktoré majú problém s požívaním alkoholu. Po dobu liečby je zakázané požívanie alkoholických nápojov.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Liek je určený deťom, ak by však vo výnimočných prípadoch mal byť podaný tehotnej žene, je to možné iba na odporučenie lekárom. Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, než začnete užívať tento liek. Dojčiace ženy môžu liek užívať 1 deň, dlhšie ako 1 deň môžu liek užívať iba na odporučenie lekára.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liek neovplyvňuje činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť (vedenie vozidiel, obsluha strojov, práca vo výškach).   ‌3. Ako užívať PARALEN 125

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Tablety PARALEN 125 sa podávajú podľa potreby 3-4 krát denne v časových odstupoch 6 hodín v dávkach uvedených v tabuľke. Interval možno skrátiť v prípade potreby na 4 hodiny, pričom nesmie byť prekročená celková denná dávka.

Vek

Hmotnosť

Jednotlivá dávka (mg)

Max. denná dávka 3-6 rokov 9-12 kg 1 tableta PARALENU 125 (125 mg paracetamolu) 600 mg paracetamolu 13-16 kg 1 a pol tablety PARALENU 125 (187,5 mg paracetamolu) 750 mg paracetamolu 17-20 kg 2 tablety PARALENU 125 (250 mg paracetamolu) 1 g paracetamolu 6-12 rokov 21-25 kg 2-4 tablety PARALENU 125 (250-500 mg paracetamolu) 1,5 g paracetamolu 26-40 kg 2 g paracetamolu

Liek je určený pre deti, ak by však vo výnimočnom prípade mal byť podaný mladistvým alebo dospelým pacientom, dávky sú nasledujúce:

Vek

Hmotnosť

Jednotlivá dávka

Max. denná dávka 12-15 rokov 40-50 kg 500 mg paracetamolu 3 g paracetamolu nad 15 rokov ≤ 50 kg 500 mg paracetamolu 4 g paracetamolu > 50 kg 500-1000 mg paracetamolu

Pacienti s poruchou funkcie pečene a obličiek:

Pred použitím lieku sa o úprave dávkovania poraďte s lekárom. Po posúdení zdravotného stavu dieťaťa môže lekár odporučiť zníženie dávok alebo predĺženie dávkovacieho intervalu.

Liečbu môžete ukončiť hneď, ako ustúpi horúčka alebo bolesť.

Tablety PARALEN 125 sa užívajú pri jedle, užitie pred jedlom zvýši rýchlosť nástupu účinku. Tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké dávky, zapíjajú sa malým množstvom tekutiny.

Ak do 3 dní ťažkosti (horúčka, bolesť) neustúpia alebo naopak sa zhoršia, prípadne sa vyskytnú nezvyčajné reakcie, poraďte sa o ďalšom podávaní lieku dieťaťu s lekárom. Liečba tabletami PARALEN 125 nemá bez súhlasu lekára trvať dlhšie ako 3 dni.

Ak dieťaťu podáte viac PARALENU 125, ako máte

Pri predávkovaní alebo ak dieťa náhodne požije viac tabliet, ihneď vyhľadajte lekára, aj keď sa nevyskytujú príznaky predávkovania, vzhľadom na riziko ťažkého poškodenia pečene prejavujúceho sa až po dlhšej dobe!

Ak zabudnete dieťaťu podať PARALEN 125

Ak zabudnete podať dávku, podajte nasledujúcu dávku lieku akonáhle si spomeniete, dodržte však odstup medzi jednotlivými dávkami najmenej 6 hodín. Nepodávajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.   ‌4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Prestaňte liek dieťaťu podávať a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa u neho objaví niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov:

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

 • – závažná alergická reakcia (angioedém), ktorá spôsobuje opuch rôznych častí tela najčastejšie tváre (očí a úst), oblasti hrdla (sliznice dýchacieho ústrojenstva) a tráviaceho ústrojenstva (spôsobujúci brušné kŕče),
 • – ťažká alergická reakcia spôsobujúca ťažkosti s dýchaním alebo závrat, ktorá môže viesť až k šokovému stavu (anafylaktický šok),
 • – bolesť hrdla, vriedky v ústach, náhla vysoká horúčka,
 • – závažné kožné reakcie – závažné kožné vyrážky, často s výskytom vredov v ústach, hrdle, nose, na genitáliách a zápal spojoviek (červené a opuchnuté oči), ktoré môžu vyústiť do tvorby pľuzgierov a odlupovania kože.

Ďalšie možné vedľajšie účinky sú:

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb): – kožná alergická reakcia, vyrážka.

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

 • poruchy krvotvorby (zmeny v krvnom obraze, napr. zníženie počtu červených alebo bielych krviniek, alebo krvných doštičiek. Môžu sa prejaviť ako krvácanie z ďasien, krvácanie z nosa alebo podliatiny, zvýšenou náchylnosťou k infekciám, únavou, bolesťou hlavy a i.),
 • zúženie priedušiek (bronchospazmus), dýchavičnosť,
 • žltačka (zožltnutie kože a očí).

Neznáme (nedá sa odhadnúť z dostupných údajov):

 • poškodenie pečene, ktoré môže viesť k akútnemu zlyhaniu pečene,
 • alergický akútny koronárny syndróm (Kounisov syndróm – život ohrozujúci stav spôsobený náhle vzniknutou nepriechodnosťou vencových tepien srdca na podklade alergickej reakcie).

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.   ‌5. Ako uchovávať PARALEN 125

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.   ‌6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo PARALEN 125 obsahuje

 • Liečivo je paracetamol (paracetamolum) 125 mg v 1 tablete.
 • Ďalšie zložky sú kukuričný škrob predželatinovaný, povidón 30, sodná soľ kroskarmelózy, kyselina stearová.

Ako vyzerá PARALEN 125 a obsah balenia

PARALEN 125 sú biele až takmer biele okrúhle ploché tablety so skosenými hranami a z jednej strany s deliacou ryhou s priemerom 7 mm.

Tableta sa môže rozdeliť na dve rovnaké dávky.

Veľkosť balenia: 20 tabliet

Balenie produktu

TBL 20X125 MG (BLIS.PVC/AL)

Exspirácia produktu

2024-12-31

Šarža

3010122

EAN

8594739201040

B - kód

B00185189

SUKL kódy

C26627

ID karty

3282

TOP